Polska
+48 733641334
support@service-desk-tjsoft.atlassian.net

Rules and Privacy Policy

Regulamin Płatności Licencyjnych Skimanager.pl

 1. Podmiot odpowiedzialny: TJ Soft Sp z o.o. ul. Panewnicka 343c/7 40-774 Katowice NIP 6342877643
 2. Licencjonowanie: System Skimanager.pl zapewnia zautomatyzowane licencjonowanie. System automatycznie monitoruje terminowość opłat związanych z licencją.
 3. Okres próbny: Nowi klienci otrzymują 30-dniowy okres próbny. Po upływie tego czasu, generowana jest faktura za nadchodzący rok zgodnie z wybraną subskrypcją.
 4. Zasady płatności: Jeżeli faktura nie zostanie opłacona w ciągu 14 dni od jej wystawienia, dostęp do systemu zostaje zablokowany. Dostęp można odblokować poprzez natychmiastową opłatę online.
 5. Płatność przelewem: W przypadku wyboru płatności tradycyjnym przelewem, do kwoty faktury zostaje doliczona opłata manipulacyjna w wysokości 150 zł.
  • Księgowanie przelewu tradycyjnego jego księgowanie może zająć do 5 dni roboczych
 6. Zakup programu na stałe: Klientom, którzy zakupili program na stałe, przypisana jest licencja o wartości 0. Daje to możliwość zakupienia dodatkowego pakietu SLA oraz rezygnacji z hostowania programu na naszych serwerach w dowolnym momencie.
 7. Pakiet SLA: Klient ma możliwość dokupienia pakietu SLA w dowolnym momencie. Opłata za ten pakiet jest naliczana proporcjonalnie do pozostałego okresu rozliczeniowego zgodnie z aktualną ceną pakietu.
 8. Anulowanie subskrypcji: Anulowanie subskrypcji jest możliwe w dowolnym momencie ale nastąpi dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Środki za niewykorzystany czas subskrypcji nie są zwracane.
 9. Dodatkowe płatności: Mogą wystąpić dodatkowe opłaty, takie jak koszt szkolenia lub pomoc techniczna poza pakietem SLA. Klient zobowiązany jest do opłacenia takiej faktury w ciągu 14 dni. W przeciwnym razie, dostęp do systemu zostanie zablokowany.
 10. Zmiana terminów płatności: W szczególnych przypadkach, administrator systemu ma prawo do zmiany terminów płatności faktur.
 11. Niewywiązanie się z płatności: W przypadku braku opłacenia faktury, dokument zostaje anulowany i nie stanowi podstawy do odliczenia podatku.

Regulamin zwrotów

 1. Okres Próbny: Klienci mają prawo do zwrotu produktu w ciągu 14 dni od daty zakupu, jeśli nie spełnia on ich oczekiwań.
 2. Warunki Zwrotu: Zwrot jest możliwy wyłącznie w przypadku, gdy licencja oprogramowania nie została aktywowana.
 3. Procedura Zwrotu: Aby dokonać zwrotu, klient powinien skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie, podając numer zamówienia oraz powód zwrotu.
 4. Zwrot Płatności: Zwrot płatności zostanie dokonany na to samo źródło płatności, z którego dokonano zakupu, w ciągu 14 dni od akceptacji zwrotu.
 5. Wyjątki: Zwroty nie są możliwe w przypadku naruszenia warunków licencji lub uszkodzenia oprogramowania przez użytkownika.

Polityka Prywatności

 1. Administrator Danych Osobowych: Administrator Danych Osobowych (ADO) jest firma TJ Soft Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Panewnicka 343c/7, 40-774 Katowice, NIP 6342877643. Właścicielem oprogramowania jest firma SurfPoint Sp. z o. o., ul. Orkana 8c/46, 40-553 Katowice, NIP 634-29-75-162, Regon 385864601.
 2. Zgłaszanie błędów i reklamacji: Wszelkie błędy oraz reklamacje mogą być zgłaszane na adres e-mail: support@service-desk-tjsoft.atlassian.net. Reklamacje są rozpatrywane w standardowym czasie przewidzianym przez ustawę.
 3. Kontakt: W przypadku pytań, klient może skontaktować się pod numerem telefonu: +48 733641334, gdzie dostępne jest wsparcie marketingowe, pomoc techniczna oraz obsługa reklamacji.
 4. Przechowywanie danych: Dane są przechowywane na serwerach firmy OVH Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław, Kapitał zakładowy: 50000,00 zł, Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 0000220286, REGON: 933029040, NIP: 899-25-20-556. Prezes Zarządu: Miroslaw Klaba.
 5. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych: Administratorem danych osobowych jest TJ Soft Sp. z o.o., jednak należy pamiętać, że za bezpieczeństwo danych odpowiada również klient/administrator/recepcja wprowadzający dane do systemu.
 6. Prawa użytkowników: Wszystkie dane są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, a każdy użytkownik ma prawo do wglądu, poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Czas przechowywania danych: Dane są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a po tym okresie przez czas wymagany przez przepisy prawa.
 8. Bezpieczeństwo danych: Zapewniamy środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe przed utratą, niewłaściwym dostępem i innymi nielegalnymi formami przetwarzania. Przestrzegamy polityki bezpieczeństwa, aby zapewnić, że dane osobowe są bezpiecznie przechowywane.

Regulamin Pakietu SLA (Service Level Agreement) Skimanager.pl

 1. Zakres i Definicja SLA: Pakiet SLA (Service Level Agreement) jest dodatkowym pakietem wsparcia technicznego oferowanym przez skimanager.pl. Zakres pakietu obejmuje gwarantowane wsparcie techniczne premium, kontakt telefoniczny, szkolenie dla nowych pracowników, pomoc w konfiguracji i gwarancję odpowiedzi do 48h. Limit pomocy telefonicznej wynosi 10 godzin.
 2. Odpowiedzialność za niedotrzymanie SLA: W przypadku niedotrzymania terminów określonych w pakiecie SLA, klientowi przysługuje prawo do otrzymania zniżki na kolejną licencję, równowartościową do kosztu pakietu SLA.
 3. Termin odpowiedzi: Gwarancja odpowiedzi do 48 godzin oznacza, że zgłoszony problem zostanie sprawdzony i podjęta zostanie próba jego rozwiązania w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia. Jeżeli zgłoszenie od klienta nie będzie zawierało wystarczająco szczegółowego opisu problemu, zespół techniczny skimanager.pl skontaktuje się z klientem drogą mailową w celu uzyskania dodatkowych informacji, a czas gwarancji odpowiedzi zostanie zawieszony do momentu otrzymania odpowiedzi od klienta.
 4. Termin naprawy: Jeżeli zgłoszony problem wymaga interwencji technicznej, pakiet SLA gwarantuje, że problem zostanie usunięty w ciągu 10 dni roboczych od momentu jego zgłoszenia.
 5. Definicja problemu: Problemem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest każda funkcjonalność systemu, która nie działa prawidłowo lub zwraca błąd. Należy zaznaczyć, że dodatkowe oczekiwania użytkownika względem funkcjonalności systemu lub prośby o dodatkowe funkcje nie są uznawane za problem w rozumieniu niniejszego regulaminu.
 6. Komunikacja: Wszystkie zgłoszenia, komunikacja i korespondencja związana z usługą SLA powinna odbywać się za pośrednictwem oficjalnych kanałów komunikacji skimanager.pl, w przypadku błędów jest to service desk.
  • Każdy problem zgłoszony telefonicznie należy również upewnić się że został wysłany za pomocą systemu zgłaszana błędów. W przypadku niezgłoszenia problemu do systemu pomocy technicznej gwarancja czasu odpowiedzi nie będzie obowiązywać.
 7. Przedłużenie pakietu SLA: Pakiet SLA jest ważny przez okres jednego roku. Klienci mogą przedłużyć pakiet SLA na kolejny rok, płacąc opłatę za przedłużenie przed końcem bieżącego okresu.
 8. Zmiany w pakiecie SLA: skimanager.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w pakiecie SLA. Wszystkie zmiany będą komunikowane Klientom z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.

Regulamin korzystania z aplikacji SkiManager.pl

 1. Zakres i Definicja: SkiManager.pl to aplikacja służąca do zarządzania szkołami sportowymi. Aplikacja oferuje funkcje takie jak zarządzanie zapisami, kontrolę finansów, rezerwacje online, komunikację email i SMS, moduł sprzedaży oraz generowanie statystyk i raportów. Aplikacja jest dostępna dla osób, które zaakceptowały niniejszy regulamin.
 2. Warunki techniczne: Korzystanie z aplikacji wymaga dostępu do internetu i urządzenia z przeglądarką internetową obsługującą najnowsze standardy technologiczne. Aplikacja jest kompatybilna z najnowszymi wersjami systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych.
 3. Wsparcie i zgłaszanie błędów: Klienci mają prawo do zgłaszania błędów i poprawek. W przypadku klientów, którzy nie zakupili pakietu SLA, zgłoszenia będą obsługiwane według standardowego priorytetu, bez gwarancji określonego czasu rozwiązania zgłoszenia. W przypadku błędu krytycznego, w wyniku którego aplikacja przestaje działać, zgłoszenie będzie rozpatrywane zgodnie z obowiązującym prawem do reklamacji usług.
 4. Bezpieczeństwo: Wszystkie dane są przechowywane na bezpiecznych i stabilnych serwerach. W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań, zapewniamy wsparcie 24/7.
 5. Prawa autorskie: Wszystkie prawa do aplikacji SkiManager.pl są zastrzeżone. Nielegalne kopiowanie, dystrybucja, czy modyfikacja aplikacji jest zabroniona.
 6. Zmiany w regulaminie: Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany będą komunikowane użytkownikom z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
 7. Kontakt: W przypadku problemów technicznych, błędów, pytań lub uwag dotyczących aplikacji, prosimy o kontakt pod adresem: support@service-desk-tjsoft.atlassian.net.

Regulamin kopi zapasowych aplikacji SkiManager.pl

 1. Tworzenie kopii zapasowych: Kopie zapasowe danych zawartych w aplikacji SkiManager.pl są tworzone codziennie. Zrzuty bazy danych są przechowywane przez okres 30 dni na głównym serwerze, a także na zapasowym serwerze należącym do innego dostawcy, w formie zaszyfrowanej.
 2. Archiwizacja kopii zapasowych: Dodatkowo, kopie zapasowe z pierwszego dnia każdego miesiąca są przechowywane i dostępne do 12 miesięcy wstecz.
 3. Kopie zapasowe plików: Kopie zapasowe wgranych plików są dostępne jedynie w aktualnej wersji. Nie przechowujemy historii zmian tych plików.
 4. Dostęp do kopii zapasowych: Kopie zapasowe są dostępne jedynie w przypadku poważnych awarii i służą do potrzeb systemowych. Klienci, którzy nie zakupili aplikacji na stałe, nie mają do nich dostępu.
 5. Eksport danych: Klienci mają prawo do pobrania bazy danych swoich klientów wprowadzonych do aplikacji w dowolnym momencie.
 6. Zapytania serwisowe: Na specjalne, dodatkowo płatne zapytanie serwisowe, jesteśmy w stanie udostępnić pozostałe dane zapisane w bazie danych w uniwersalnym formacie. Informacje o strukturze bazy danych nie są jednak udostępniane.

Bezpieczeństwo danych

 1. Procedury bezpieczeństwa: Wszystkie nasze systemy są aktualne i zabezpieczone zgodnie z wymaganiami prawa. Wdrożyliśmy wszystkie niezbędne procedury bezpieczeństwa, aby zapewnić ochronę Państwa danych.
 2. Ataki na system: Mimo naszych wysiłków w celu zapewnienia bezpieczeństwa, jesteśmy świadomi, że żadna metoda przechowywania lub transmisji danych elektronicznych nie jest w 100% niezawodna. W przypadku ataku skierowanego bezpośrednio na nasze systemy, nie możemy zagwarantować pełnej ochrony Państwa danych. W takiej sytuacji nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualną utratę danych.
 3. Powiadomienia o naruszeniach: W przypadku, gdy stwierdzimy, że Państwa dane mogły zostać naruszone, zobowiązujemy się do niezwłocznego powiadomienia Państwa o takim incydencie, zgodnie z obowiązującym prawem.

Zachęcamy Państwa do regularnego tworzenia własnych kopii zapasowych danych, a także do korzystania z dodatkowych środków ochrony, takich jak silne hasła i zabezpieczenia dwuskładnikowe.

Zakup subskrypcji na stronie skimanager.pl oznacza akceptację powyższych postanowień i regulaminów.